Matematyka   Szachy   Dziedzictwo


Jaki świat wyłania się z fizyki szkolnej a szczególnie z zadań rozwiązywanych w szkole?

Jak różni się świat fizyki szkolnej od świata realnego?

Jak zastosować obraz świata z zadań fizycznych do świata otaczającego nas realnie?

Jaki obraz świata tworzy się w umysłach uczniów pod wpływem zadań z fizyki?

Jaki świat jest przedstawiony w zadaniach z fizyki w gimnazjum?

Przykład

Ciało przebyło drogę 20 metrów w ciągu 5 sekund. Jaka była średnia prędkość (lub szybkość) tego ciała?

Jaki świat jest przedstawiony w tym zadaniu?

Nic nie wiemy o ciele - ani o wymiarach, ani o kształcie.

Mogą to być różne ciało.

W rozwiązaniu zakładamy, że ciało jest punktowe - nie ma rozmiarów, jest punktem. Ale ma masę - jak to możliwe?

Wiemy, że ciało przemieściło się gdzieś - z jednego punktu do drugiego.

Nie mamy żadnej innej wiedzy - wystarczy świat o jednym wymiarze - świat w rurce o "zerowym" przekroju wewnętrznym.

Nie istnieje na lewo i na prawo, nie istnieje w górę i w dół. Istnieje tylko - w przód i w tył.

Jakich zadań powinniśmy unikać?

Jakich zadań nie powinniśmy formułować do rozwiązania przez uczniów?
Jakie zadania z fizyki są tylko ćwiczeniami rachunkowymi?
Jakie zadania z fizyki mogą budować niepoprawny obraz świata? Kiedy?
W jakim stopniu zadania z fizyki mogą zniekształcać obraz świata?

Jak dzieci mogą poznawać świat na sposób fizyków?

Czy małe dzieci mogą poznawać świat oczami fizyków?

Ruch podstawowe zjawisko fizyczne

Ruch - proste czy złożone zjawisko?

Atom

Pojęcie atomu - proste i jasne, czy raczej budzące więcej pytań niż odpowiedzi?

Jaki świat wyłania się z fizyki szkolnej?


Jak różni się świat fizyki szkolnej od swiata realnego?
Jak zastosować obraz świata z zadań fizycznych do świata otaczającego realnie?
Jaki obraz świata tworzy się w umysłach uczniów pod wpływem zadań z fizyki?

Jaki świat jest przedstawiony w zadaniach z fizyki w gimnazjum?

Przygotowania do matury z fizyki i matematyki

Na stronie Fizyka znajdziesz przykłady rozwiązanych zadań z fizyki

Na stronie Matematyka w przykładach i zadaniach znajdziesz przykłady rozwiązań zadań z matematyki

Na stronie Szachy możesz poznać zasady gry w szachy

Na stronie Dziedzictwo kulturowe możesz dowiedzieć się o tradycjach kulturowych Ełku i okolic

fizyka
matematyka
szachy
dziedzictwo kulturowe