Fizyka    Matematyka   Szachy   Dziedzictwo

Współcześnie krąży opinia, że nie trzeba wykonywać obliczeń w pamięci.
Poglądy te opierają się na założeniu, że obliczać powinniśmy za pomocą kalkulatorów i komputerów.

Czy warto ćwiczyć obliczenia pamięciowe?

Można sobie wyobrazić sytuacje życiowe, gdy wymagana jest dyskrecja przy wykonywaniu obliczeń. Jak wtedy poradzić bez umiejętności szybkiego obliczania lub szacowania wyniku?

Czy warto ćwiczyć obliczenia pamięciowe - jak szacować wynik obliczeń?

Przygotowania do matury z fizyki i matematyki

Na stronie Fizyka znajdziesz przykłady rozwiązanych zadań z fizyki

Na stronie Matematyka w przykładach i zadaniach znajdziesz przykłady rozwiązań zadań z matematyki

Na stronie Szachy możesz poznać zasady gry w szachy

Na stronie Dziedzictwo kulturowe możesz dowiedzieć się o tradycjach kulturowych Ełku i okolic

fizyka
matematyka
szachy
dziedzictwo kulturowe