Czym są szachy?

Jaki jest wymiar spotkania szachowego?
Szachy to gra. Szachy to sport. Szachy to rywalizacja.

Czy tylko?

Czym są jeszcze szachy?

Może są też spotkaniem człowieka z człowiekiem?
Spotkaniem człowieka z człowiekiem?

A nie ma innych form i to przyjemniejszych?
Na pewno są. Może jednak warto częściej potraktować partię szachową jako spotkanie.
Czy ważny jest tylko wynik partii?

A może liczy się też nasze myślenie? Pomysły i ich realizacja.
Może ważne są też pomysły naszego partnera w tym sporze?

Jakże daleko jest nam teraz do sporu jako metody rozwiązywania problemów.
Spór, według ustalonych reguł, to wymiana myśli, argumentów.
To nie jest kłótnia. To nie jest to, co teraz nazywają niektórzy "sporem poltycznym".
Spór, taki jak partia w szachach, może być ważną metodą analitycznego, intelektualnego rozwiązywania problemów.

Partia szachowa towarzyska może też być impulsem do rozmowy, wymiany poglądów.
Konieczność skoncentrowania się na sytuacji na szachownicy zmusza do uspokojenia emocji, wyważania sądów i wypowiedzi.

No i jeszcze jedno - w szachy mozna zagrać kolejną partię - od nowa. Z równymi zasobami materialnymi.

Przygotowania do matury z fizykiNa stronie   Fizyka  znajdziesz przykłady rozwiazanych zadań z fizyki

Na stronie   matematyka  znajdziesz przykłady rozwiązań zadań z matematyki Na

Na stronie  Szachy  możesz poznać zasady gry w szachy

Strona główna
fizyka
matematyka
szachy
dziedzictwo